Category: Phòng ngừa

Thông điệp gửi tới các bệnh nhân thân yêu của chúng tôi

Như trong mọi trường hợp, các biện pháp phòng ngừa sức khỏe và an toàn của cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với tình hình hiện tại với COVID-19, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người và không gian làm việc hãy thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng.

Read More »