Vắc-xin phòng ngừa covid-19

PHỤ HUYNH : Để tìm hiểu thêm về vắc-xin COVID-19 cho con bạn, vui lòng nhấp vào đây .

Đăng ký qua điện thoại: 980-445-9818

Bạn đang tìm cách tổ chức một sự kiện về vắc-xin cho cộng đồng của mình? Bấm vào đây .

VẮC XIN VẮC XIN COVID-19

Bạn nên biết điều gì.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt ba loại vắc xin cho COVID-19; các tùy chọn Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson và Moderna. StarMed hiện chỉ cung cấp các tùy chọn Pfizer-BioNTech và Moderna.

Vui lòng đọc các tờ thông tin dưới đây để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Gửi email cho chúng tôi
info@starmed.care