Tôi có nên dùng thuốc cho chứng lo âu hoặc trầm cảm của mình không?